leverinsvoorwaarden


KRAANMACHINISTEN BORSSELE LEVERT ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:


MACHINISTEN ZIJN IN BEZIT VAN ALLE BENODIGDE WETTELIJKE- EN DOOR KLANT VERPLICHTE DOCUMENTEN.

MACHINISTEN HEBBEN DE BENODIGDE ERVARING OM MACHINES TE BEDIENEN.

MACHINISTEN ZIJN VERPLICHT OM INDIEN NODIG IN HET BELANG VAN DE VOORTGANG VD BOUW OVER TE WERKEN TOT EEN MAXIMUM VAN 12 UUR.

INDIEN HET NODIG IS OM IN HET WEEKEND TE WERKEN DIENT DIT DOOR OPDRACHTGEVER TIJDIG GEMELD TE WORDEN.

BIJ ZIEKTE OF VERLET, ZULLEN WIJ ZO SNEL MOGELIJK EEN ANDERE MACHINIST INZETTEN.

ONZE TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF REISKOSTEN EN REISUREN.

ONZE TARIEVEN ZIJN GEBASEERT OP 8 UUR PER DAG.

FACTUREN DIENEN BINNEN 30 DAGEN NA FACTUURDATUM DOOR CLIENT TE ZIJN VOLDAAN, BIJ HET NIET TIJDIG BETALEN BEHOUD KRAANMACHINISTEN BORSSELE VOF. ZICHT HET RECHT VOOR ONMIDDELIJK TE STOPPEN MET LEVERING VAN MACHINISTEN, DE OPENSTAANDE VORDERING BLIJVEN STAAN.

ONZE MACHINISTEN ZIJN WA VERZEKERD, KLANT DIENT ZIJN MACHINE ZELF TE VERZEKEREN, UITGEZONDERD VAST OPGESTELDE TORENKRANEN IS HET VOOR ONS NIET MOGELIJK OM SCHADE VEROORZAAKT DOOR ONZE MACHINISTEN TE VERZEKEREN, DIT DIENT ALTIJD OP DE VERZEKERING VAN DE MACHINE VERHAALD TE WORDEN.